19. UMTS Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu İskenderun-HATAY

#Duyurular

» 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2019) Bildiriler Kitabı yayınlanmıştır.

» 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2019) Bildiriler Kitabı için ISBN beklenmektedir. Bildiriler Kitabı en kısa süre içerisinde sitemizde yayınlanacaktır.

» UMTS 2019 Sempozyum Bildiriler Kitabı Taslağı "Bildiri Kitabı" sekmesi altında yayınlanmıştır.

» UMTS 2019 Program Taslağı ile Ulaşım-Konaklama Bilgileri yayınlanmıştır.

» UMTS 2019 kapsamında "Paralel Manipülatörlerde Konumlama Hassasiyeti" konusunda özel oturum düzenlenecektir.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün uzatılmış olup bildiri son gönderim tarihi 15 Mayıs 2019'dur.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün 30 Nisan 2019

» Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri duyurulmuştur.

#Adres

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar CONKER İskenderun Teknik Üni. Mekatronik Müh. Bölümü, 31200 İskenderun/HATAY umts@iste.edu.tr


#Tel: 0 (326) 613 56 00

#Dahili: 4160 - 4431

UMTS 2019 Bildiri Özet Kitapçığı

Bildiri özet kitapçığı kısa süre içerisinde bu sekme altında yayınlanacaktır, ayrıca Sempozyum Programı ile Bildiri Özet Kitapçığı sempozyumun ilk günü katılımcılara basılı olarak da takdim edilecektir.