19. UMTS Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu İskenderun-HATAY

#Duyurular

» 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2019) Bildiriler Kitabı yayınlanmıştır.

» 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2019) Bildiriler Kitabı için ISBN beklenmektedir. Bildiriler Kitabı en kısa süre içerisinde sitemizde yayınlanacaktır.

» UMTS 2019 Sempozyum Bildiriler Kitabı Taslağı "Bildiri Kitabı" sekmesi altında yayınlanmıştır.

» UMTS 2019 Program Taslağı ile Ulaşım-Konaklama Bilgileri yayınlanmıştır.

» UMTS 2019 kapsamında "Paralel Manipülatörlerde Konumlama Hassasiyeti" konusunda özel oturum düzenlenecektir.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün uzatılmış olup bildiri son gönderim tarihi 15 Mayıs 2019'dur.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün 30 Nisan 2019

» Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri duyurulmuştur.

#Adres

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar CONKER İskenderun Teknik Üni. Mekatronik Müh. Bölümü, 31200 İskenderun/HATAY umts@iste.edu.tr


#Tel: 0 (326) 613 56 00

#Dahili: 4160 - 4431

Sempozyum Programı