19. UMTS Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu İskenderun-HATAY

#Duyurular

» UMTS 2019 kapsamında "Paralel Manipülatörlerde Konumlama Hassasiyeti" konusunda özel oturum düzenlenecektir.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün uzatılmış olup bildiri son gönderim tarihi 15 Mayıs 2019'dur.

» Tam metin bildiri gönderimi için son gün 30 Nisan 2019

» Kayıt ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri duyurulmuştur.

#İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar CONKER İskenderun Teknik Üni. Mekatronik Müh. Bölümü, 31200 İskenderun/HATAY umts@iste.edu.tr


#Tel: 0 (326) 613 56 00

#Dahili: 4160 - 4431

#Fax: 0 (326) 613 56 13

Bildiri Gönderimi

UMTS 2019'a göndermiş olduğunuz bildiriler sempozyum bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler sözlü sunum olarak sempozyum programına dahil edilecek ve sempozyum bildiri kitabında tam metin olarak yer alacaktır. Ayrıca hakem değerlendirme puanlarına göre belirlenecek olan makaleler, TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin'de taranan Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi (SUJEST) özel sayısında basılacaktır.

Tam metin bildirinin gönderimi için son tarih 30 Nisan 2019 15 Mayıs 2019 ' dur.

Bildirilerde kullanılacak biçim, Word Şablonu. Tam bildiri metinlerinizi EasyChair altyapısını kullanarak yükleyebilirsiniz, UMTS 2019 EasyChair.

DESTEK VEREN KURULUŞLAR
  • #
  • #
  • #